Orbitrole układu kierowniczego Massey Ferguson

Nr artykułu
Nr porównawczy
Oznaczenie typu
 
Typ ciągnika: 154, 165, 168, 174, 184, 185, 188, 194, 254, 265, 274, 275, 284, 289, 290, 295, 298, 575, 590, 592, 595, 675, 690, 689,
1004, 1014, 1024, 1104, 1114, 1134
3384675E1, 3384675M1  

 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095,         

 3115, 3120, 3125,        

 6150, 6160, 6170, 6180, 6190,         

 6235, 6235HV, 6245, 6245HV, 6255, 6255HV, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290

 
38715021 782509M91 OSPB-100ON, 150-0027
38799009 782509M91 OSPB-100ON, 150-0027
Typ ciągnika: 230, 240, 253, 261, 263, 340, 342, 350, 352, 355, 360, 362, 365, 372, 375, 382, 390, 396, 398, 399
38715022 3821548M91 OSPC-100ON, 150-N1228
38799018 3821548M91 OSPC-100ON, 150-N1228

Typ ciągnika: 265, 275, 3275E, 285, 290, 290E, 298, 375E, 390E, 675, 690, 698, 698T, 699, 1004T
38715023 1684986M91 OSPC-100ON, 150-N1223
38799015 1684986M91 OSPC-100ON, 150-N1223
Typ ciągnika: 365, 375, 390, 396, 398, 399
38715024 1695445M91 OSPC-100ON, 150-N1234
38799016 1695445M91 OSPC-100ON, 150-N1234
Typ ciągnika: 3050, 3060, 3065, 6120, 6130, 6140, 6235, 6245, 6255
38715025 3383107M1 OSPC-100ON, 150-N1210
Typ ciągnika: 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3115, 3120, 3125, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290
38715026 3384675M1 OSPC-125ON, 150-N1211
Typ ciągnika: 3610, 3630, 3635, 3645, 3650, 3655, 3670, 3690, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8210, 8220, 8240, 8250, 8260
38715027 3712250M3 OSPC-200LS, 150-8049
38799011 3712250M3 OSPC-200LS, 150-8049
traktor 255, 265, 275, 285, 290, 298
1051699M1, 1051699M91 1051699M1, 1051699M91
Typ ciągnika: 5425, 5435, 5445, 5455

Nr artykułu

Opis

Nr porównawczy

Foto
38715406
Orbitrol ukł.
kierowniczego
4273031M3
Kategoria: